– Το πρώτο και ίσως το πιο σημαντικό δίπλωμα.

– Από 16 χρόνων και με συγκατάθεση γονέα, οι νέοι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν την κατηγορία ΑΜ (μέχρι 50cc) και να αποκτήσουν ένα πολύ χρήσιμο δίπλωμα. Σύγχρονως όμως πολύ σημαντικό γιατί εκεί θα γίνει όλη η προπαρασκευή του νέου οδηγού για την ένταξη του στην κυκλοφορία.