– Το απαραίτητο δίπλωμα

– Στην εποχή μας το δίπλωμα αυτοκινήτου είναι μια επιτακτική ανάγκη.

– Από 18 χρόνων οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν την κατηγορία Β (αυτοκίνητο) ποχημα μέχρι 3500kg η μέχρι 8+1 θέσεις οδηγού.

– Το δίπλωμα αυτοκινήτου είναι μια σημαντική υπόθεση… κάνετε την σωστή επιλογή με εμάς.