– Όταν οι απαιτήσεις μεγαλώνουν

– Από 20 χρόνων οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν την A2 κατηγορία (μέχρι 35kW) για εξορμήσεις με μηχανή όταν υπάρχουν απαιτήσεις.